Presentation

Annica Markströms licentiatuppsats handlar om barns delaktighet och aktörskap i mötet med socialtjänstens öppenvård. Annica är doktorand på Forskarskolan för yrkesverksamma inom socialtjänsten, FYS, och har under forskningstiden arbetat halvtid på ASF. Annica är socionom och har lång erfarenhet av att arbeta på socialtjänstens öppenvård för barn och deras familjer. Forskningsintresset kommer från denna erfarenhet.