Presentation

Annika Staaf, JK, Fil.Dr i Rättsociologi. Docent i socialt arbete, inriktning rättsvetenskap. Undervisar i juridik, främst offentlig rätt, allmän förvaltningsrätt, socialrätt och straffrätt. Forskningsintresse: rättssäkerhetsaspekter av offentlig maktutövning samt MR. Medlem i socialrättsliga nätverk och deltar i ett regionalt forskningsnätverk om barn, unga och familj i ett välfärdsperspektiv samt tillförordnad svensk redaktör för tidskriften Retfaerd.