Presentation

Berit Wigerfelt är fil dr i etnologi och docent i IMER. Ungdomskulturforskning. Forskning kring etniska relationer i ett lokalsamhälle. Skolfrågor, specifikt tvåspråkig undervisning i svenska och arabiska samt skilda utbildningsvillkor och medias representation av skolor. Hatbrott