Presentation

Björn Johnson, är filosofie doktor i statsvetenskap och professor i socialt arbete. Han är verksam som lärare inom socionomutbildningen. Forskningsområden: alkohol- och narkotikabruk, beroendevård, narkotikapolitik, och policyforskning.