Presentation

Björn Johnson, är filosofie doktor i statsvetenskap och professor i socialt arbete. Forskningsområden: alkohol- och narkotikabruk, beroendevård, narkotikapolitik, och policyforskning.

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.