Presentation

Björn Lundgren är fil. dr. i mikrobiologi,men arbetar huvudsakligen med digitala utbildningsstöd vid universitetet Han har undervisat i kurser om digitala medier och lärande samt i delar av KPU- och yrkeslärarutbildningarna. Han har varit projektledare och arbetat med ett flertal utvecklings- och kompetensutvecklingsprojekt relaterade till IT, digitala medier och lärande Han är också knuten till Centrum för akademiskt lärarskap. Han är systemförvaltare av Malmö universitets lärplattform och arbetar just nu som projektledare för införandet av lärplattformen Canvas. Han har också uppdrag på nationell nivå som produktägare för Sunet LMS på Sunet.