Presentation

Bo Lundahl är universitetslektor i utbildningsvetenskap med inriktning mot engelska. Undervisning i engelska/språkdidaktik med tonvikt på språkutveckling, texters betydelse för elevers språkutveckling samt bedömning. Handledning och examination av examensarbeten.