Presentation

Teknisk doktor i industriell elektroteknik, lektor. Undervisar i interaktionsdesign, databasteknik.