Presentation

Calle Håkansson är doktorand i global politik sedan 1:a september 2019. Hans forskning fokuserar på EU som en aktör inom försvar och säkerhet, med en särskild inriktning på Europeiska Kommissionens växande roll inom området. Närmast kommer Calle från en tjänst som analytiker vid Utrikespolitiska Institutets Europaprogram och är idag fortsatt associerad till institutet.

Calle har sedan tidigare en magisterexamen i statsvetenskap med inriktning på säkerhetspolitik från Försvarshögskolan i Stockholm samt en kandidatexamen i statskunskap från Uppsala Universitet.

Expertområden Europeiska unionen (EU), EU:s utrikes- och säkerhetspolitik, PESCO & Europeiska Försvarsfonden