Presentation

Idrottsföreningen och barnkonventionen - möten krockar och spänningsfält

Samtidigt som det från regeringens sida ställs krav på att all barn- och ungdomsidrott som erhåller statligt stöd ska genomföras utifrån ett barnrättsperspektiv, så framkommer att det saknas kunskap inom idrottsrörelsen om vad barnkonventionen innebär. Ambitionen med det här doktorandprojektet är därför att, med ledaren i fokus, studera en idrottsförenings vardagliga barn- och ungdomsverksamhet, för att på så vis förstå vilka olika möten, krockar och spänningsfält som lever kvar och styr och som behöver utmanas för att kunna diskutera hur verksamheten, med barnkonventionen som verktyg, skulle kunna utvecklas.