Presentation

Forskning

Catrin Lammgård är företagsekonom med inriktning mot hållbara transporter. Hon har en doktorsexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Hennes forskning har främst fokuserat på hållbar logistik och olika aktörers beslutsfattande gällande godstransporter. Hennes nuvarande arbete handlar om hållbara transporter, både gods- och persontransporter, speciellt i en urban och regional kontext. Andra kunskapsområden är fastighetsmarknaden, handelns digitalisering, B2B relationer, inköp, hållbar marknadsföring. Hon arbetar främst med kvalitativa metoder, men även kvantitativa enkäter, och ser ett värde i att använda blandade metoder. Hon är aktiv i forskargruppen Urban Business and Development. Utöver det är hon med i Svenska stadskärnors forskningsråd och är knuten till forskningsgruppen Transportinköpspanelen i Göteborg. Hon har även varit verksam som fastighetsmäklare, konsult och journalist.

Undervisning

Catrin Lammgård undervisar på kandidatprogrammen Fastighetsförmedling och Fastighetsföretagande, men även på masterprogrammet Urban Business and Development - Real Estate and Transport.

Läs vidare om Catrin:

[CFFF] https://cfff.se/ny-i-malmo-men-erfaren-som-forskare