Presentation

Jag är specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård och docent i vårdvetenskap. Psykisk ohälsa är ett växande problem i Sverige. Dagens sjukvård är i huvudsak inriktad på patientens nutid men det finns situationer där en persons livshistoria har en avgörande betydelse för behandling, omvårdnad eller andra beslut.

Jag har utvecklat tidsgeografiska life chart sk livslinjer som på ett enkelt, överskådligt, konkret och strukturerat sätt beskriver en persons liv och redovisar händelser som är kopplade till vitt skilda livssfärer men också ett sätt att beskriva mänskliga beteende och känslor i förhållande till platser. Tidsgeografiska life chart är en interaktiv och systematisk metod för att identifiera och förstå sambandet mellan hur sociala och stressiga händelser under ett livsförlopp påverkar människors mentala hälsa.