Charlotte Löndahl Bechmann

Charlotte
Löndahl Bechmann
Enhetschef

email icon charlotte.londahl.bechmann@mau.se
phone icon 040-6657879

location Forskning, press och samverkan

Presentation

Extern forskningskommunikation, press- och opinionsfrågor.