Presentation

Som samverkanskoordinator arbetar jag med ledningsstöd i frågor som rör lärosätets samverkan inom utbildning, forskning och samhällsutveckling, samt nyttiggörande av forskningsresultat. Jag kan erbjuda en överblick av lärosätets samverkansmönster och ge konkreta exempel på hur samverkan bidrar till att främja kvaliteten och relevansen i vår utbildning och forskning. Jag bevakar vidare den forsknings- och utbildningspolitiska utvecklingen på samverkansområdet och fungerar som handläggare i samband med lärosätets yttrande i dessa frågor. I mina arbetsuppgifter ingår att koordinera Malmö universitets samarbete med andra lärosäten i syfte att stärka och utveckla vår kompetens i frågor som rör samverkan. Jag bereder och handlägger även samverkansberedningens ärenden. Jag har avslutningsvis en bakgrund som samhällsforskare och lektor med fokus på mänskliga rättigheter samt genusaspekter av utvecklings-, freds- och konfliktfrågor. Min tidigare forskning har främst avhandlat organiserad brottslighet och handel med kvinnor och barn i sexuellt utnyttjande syfte, så kallat trafficking.