Presentation

Arbetar som karriärvägledare och anordnar workshops (https://futurefinder.mau.se/sv/events) samt individuella samtal i syfte hjälpa studenter ut i arbetslivet. Jag erbjuder bland anant karriärplanering, kompetensinventering, CV/brev/LinkedIn-granskning och intervjuträning. Välkommen att kontakta mig, både studenter och företag som vill samarbeta!