Presentation

Eline har en bachelorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Tromsø (UiT) - Norges arktiske universitet og en mastergrad i statsvitenskap og internasjonale relasjoner fra Universiteit van Amsterdam (UvA). Hun har også studert ved Department of Sociology ved University of California, Berkeley (UCB) og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Eline er interessert i de ulike diskursene og praksisene som preger Frontex og EUs grensekontroll, bl.a. sikkerhetisering, krise og humanitarianisme.

Visiting PhD Vrije Universiteit (VU) Amsterdam, Department of Sociology, March 2020 – September 2020.