Presentation

Eline har en bachelorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Tromsø (UiT) - Norges arktiske universitet og en mastergrad i statsvitenskap og internasjonale relasjoner fra Universiteit van Amsterdam (UvA). Hun har også studert ved Department of Sociology ved University of California, Berkeley (UCB) og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Eline er interessert i de ulike diskursene og praksisene som preger Frontex og EUs grensekontroll, bl.a. sikkerhetisering, krise og humanitarianisme.

Eline var gjestestipendiat ved NCCR - on the move, ved Instituttet for geografi, Universitetet i Neuchâtel, fra september til desember 2023. Hun var gjestet av Modul III Evolving Regimes of (Im)Mobility in Times of Crisis. Hun var også gjestestipendiat ved prosjektet Forced Migration and Refugee Studies: Networking and Knowledge Transfer (FFVT) ved FAU Center for Human Rights Erlangen-Nürnberg (CHREN) fra januar til mars 2024.