Presentation

Min roll är fundraisingkoordinator, vilket innebär att jag tillsammans med ansvarig arbetar med att attrahera donationer och annat stöd till Malmö universitet.

Som koordinator stöttar och assisterar jag fundraisingarbetet genom att göra research och identifiera tänkbara givare, vårda interna och externa relationer samt planera och genomföra projekt och givaraktiviteter.