Presentation

Jag jobbar med forskningskommunikation och pressfrågor för Fakulteten för kultur och samhälle. Jag jobbar också med Linkedin och som producent för Bildningsbaren.

Tidigare har jag jobbat som kommunikationsansvarig vid K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, samt vid Lunds universitet. Dessförinnan jobbade jag som journalist.