Presentation

Emil är en kulturgeograf med särskilt intresse för planering, makt och politik, i och ur det urbana. Hans forskningsintressen rör bland annat bostadsfrågor och bostadspolitik, urban prekäritet, gentrifiering, bortträngning och fenomenologiska forskningsmetoder.

Emil har dubbla doktorsexamina i Urbana Studier från Malmö Universitet och Roskilde Universitet.

Vid Malmö Högskola är han del av IUR (Institute for Urban Research) och ingår i forskningsområdet MUSA (Migration, Urbanisation and Societal Change), samt del av den nationella forskningsplattformen CRUSH (Critical Urban Sustainability Hub). Han är också affilierad till Roskilde Universitet i Danmark och forskningsenheten MOSPUS (Space, Place, Mobility, and Urban Studies).

Han undervisar och handleder studenter i planeringsteori, kritisk urbanteori och geopolitik.

Hans MA avlades i Samhällsgeografi vid Lunds universitet efter studier i geografi, statsvetenskap, filosofi och ekonomi.