Presentation

Kort historik

Mina vård- och pedagogiska examina är: leg. sjuksköterska, leg. barnmorska, vårdlärare med statlig rektorsutbildning, rektorslyft och nu universitetsadjunkt vid Malmöuniversitet.

Jag har arbetat som sjuksköterska vid intensivvårdsavdelning i fem år och därefter som vårdlärare och bl.a. undervisat och varit kursledare på sjuksköterskeutbildning vid högskolan i Kalmar 1988–2009 samt där handlett kandidatuppsatser men även arbetat som gymnasielärare i omvårdnad och inom kommunal vuxenutbildning. Jag har även högskoleutbildning i nätverk, webb, informatik och media- och kommunikationsvetenskap och ett läromedel om söktjänster "Research på Internet".

För att hålla mig ajour med den kliniska verksamheten har jag haft kortare vikariat/uppdrag inom hemsjukvård och vårdhem för äldre vid bemanningsföretag i Sverige och Norge (i Bergen och Stavanger) under åren 2012 – 2019 men även tjänstgjort som sjuksköterska vid neurologisk vårdavdelning vid Lunds Universitetssjukhus samt vid hjärtavdelning vid Trelleborgs lasarett.

Mitt intresse för kliniskt vårdarbete, medicinsk teknik och läkemedelsberäkning kombinerat med intresse för vårdutbildning har lett till att jag skrivit flera läroböcker "Medicinsk teknik för sjuksköterskor", "Läkemedelsräkning för sjuksköterskor" och "Kliniska vårdarbete för sjuksköterskor" inom vårdområdet utgivna av Studentlitteratur AB samt konstruerat frågor för Högskoleprov vård, på uppdrag av, Enlight AB.

Min forskning i samband med en anställning vid Lunds universitet där jag ingick i forskargrupp ”Äldres hälsa” under ledning av professor Gerd Ahlström vid institutionen Hälsa och samhälle, har lett till publikationerna:

2022 A Psychometric Evaluation of the Family Collaboration Scale and an Investigation of How the Close Family of Frail Older Patients Perceive the Collaboration with Healthcare Professionals on Acute Medical Wards at Hospitals in Sweden

2018 Mental health and reactions to caregiving among next of kin of older people (65+) with multi-morbidity discharged home after hospitalization