Presentation

Ewa Idvall är leg sjuksköterska med specialistutbildning inom anestesi/IVA. Befattningen som professor har en klinisk inriktning vilket innebär att 50 % av tjänsten är på Skånes universitetssjukhus.