Presentation

Konstnärlig lektor i rörlig bild. Undervisar i experimentell medieproduktion och kulturproduktion. Driver ett konstnärligt utvecklingsarbete: Odlingen/Bovete på Österlen som problematiserar odlingslandslandskapet och den konstnärliga praktiken i det offentliga rummet. Styrelsemedlem i stiftelsen Filmform som stödjer, distribuerar och arkiverar experimentell film och videokonst. www.filmform.com www.odlingen.org www.fiberartsweden.nu/content/gunnel-pettersson