Presentation

Jag är doktorand i forskarskolan Data Driven Systems vid institutionen för Datavetenskap och Medieteknik vid Malmö Universitet. Min bakgrund är civilingenjör i Teknisk Fysik och jag har mer än tio års erfarenhet från telekombranschen som projektledare, data-analytiker och coach. Mitt forskningsfokus domineras av metoder för beslutsfattande inom analytics för team och ledargrupper. Ämnen som berörs omfattar Bayesiansk metodik, beslutsanalys och kausalitet.