Hafrún Finnbogadóttir

Hafrún
Finnbogadóttir
Universitetslektor

email icon hafrun.finnbogadottir@mau.se
phone icon 040-6657465

location Institutionen för vårdvetenskap


Mer om min forskning

Hafrún Finnbogadóttir är Leg. Sjuksköterska med speciallistutbildning som Leg.Barnmorska, Doktorsexamen i Medicinsk Vetenskap. Kärnkompetens inom reproduktiv hälsa med fokus på våld mot kvinnor i nära relationer.