Presentation

Jag disputerade i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet 2021 med avhandlingen Att stanna kvar. Arbete, plats och mobilitet i småstaden. I den undersökte jag hur unga vuxna i en mindre ort såg på sina möjligheter till arbete, föreställningar om framtiden och syn på att stanna eller flytta från orten

Mina forskningsintressen rör inträde på arbetsmarknaden, social och geografisk ojämlikhet, arbetsmarknadspolitik och välfärdsfrågor.

Jag undervisar på Studie- och yrkesvägledarutbildningen och magisterutbildningen i arbetsvetenskap.