Presentation

Harald Gegner kombinerar forskarstudier med ett arbete som utvecklingsledare inom socialtjänsten i Lund. I den aktuella avhandlingen undersöker han hur kunskapsmodellen evidensbaserad praktik, EBP, förstås när den omsätts i det sociala arbetets praktik.

Med erfarenhet av socialt arbete i Tyskland, Sydafrika och Sverige har han bred kunskap om socialt arbete i olika länder och sammanhang.

Han ingår i forskningsgruppen för organisering och professionalisering vid Socialhögskolan vid LU. Dessutom leder han forskningscirklar för yrkesverksamma inom socialtjänsten, där fokus ligger på att utveckla ett kunskapsbaserat arbetssätt. Ett annat område han är inblandad i är samarbete mellan universitet och praktik.