Presentation

Socionom med mastersexamen i sexologi. Just nu arbetar jag inom forskningsprojektet "Erfarenheter av ofrivillig barnlöshet under Covid-19-pandemin". Studien är en del av ReproUnion, ett gränsöverskridande forskningsssamarbete mellan Sverige och Danmark. Detta kombinerar jag med att arbeta som forskningsadministratör på Centrum för Sexologi och Sexualitetsstudier.

Jag har under många år arbetat inom Region Skåne, framförallt med projekt som syftat till att stärka personal som möter unga att arbeta med frågor kring sexuell hälsa och säkrare sex.