Presentation

Socionom med mastersexamen i sexologi. Just nu arbetar jag inom forskningsprojektet "Biomodifierande teknologier i förändring: Kulturella perspektiv på ansvarig forskning och innovation inom CRISPR- och stamcellsteknologi" där mitt fokus ligger på det reproduktionsmedicinska fältet. Jag har tidigare bl.a. arbetat i forskningsprojektet "Erfarenheter av ofrivillig barnlöshet under Covid-19-pandemin" inom ReproUnion, ett gränsöverskridande forskningssamarbete mellan Sverige och Danmark. Detta kombinerar jag med att arbeta som forskningsadministratör på Centrum för Sexologi och Sexualitetsstudier. Jag har under många år arbetat inom Region Skåne, framför allt med projekt som syftat till att stärka personal som möter unga att arbeta med frågor kring sexuell hälsa och säkrare sex.