Presentation

Jeanette Dareblom tjänstgör som administrativ chef på TS kansli. Jeanette ingår i fakultetsledningen och hennes huvudsakliga ansvarsområden är att leda och fördela arbetet vid TS kansli, utgöra stöd för ledningsfunktionerna vid TS samt att koordinera övriga GV-avdelningars arbete för fakulteten. Jeanette representerar TS i administrativa chefsfora och har med det som uppgift att föra fakultetens talan i administrativa frågor.