Presentation

Jag är docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Insitutionen för Konst, Kommunikation och Kultur (K3) vid Malmö Universitet. Jag disputerade 2010 vid JMG i Göteborg med avhandlingen Journalism in Transition. The Professional Identity of Swedish Journalists. Sedan dess har mitt främsta forskningsintresse varit journalistiken som profession och samtida utmaningar av denna, på både organisatorisk och samhällsnivå.

I mars 2020 startar jag upp det RJ-finansierade projektet Automatiseringen av journalistiken. Innovation, samarbete och knowledge management vid implementering av AI i nyhetsföretag. Projektet sker i samarbete med Lindholmen Science Park i Göteborg och syftet är att förstå hur nyhetsorganisationer arbetar för att hantera olika kompetenser, arbetsflöden och (ibland) motstridiga mål i processen av att automatisera journalistik.