Joakim Cao

Joakim
Cao
Studie- och karriärvägledare

email icon joakim.cao@mau.se
phone icon 040-6657935

location Studie- och karriärvägledning

Presentation

Joakim Cao tjänstgör som studie- och karriärvägledare på Studentcentrum, samt som Studievägledare på Fakulteten för Teknik och samhälle.

Projektledare för Sommarpraktik för killar - ett samarbete mellan Malmö universitet och Malmö stad. Föreläser i studieteknik för programstudenter tillsammans med Studenthälsan.

TS-student/Alumn: Har du frågor som rör dina studier på TS eller arbetslivet? Vänligen mejla för att boka telefonsamtal, Skype-samtal eller vägledningssamtal. OBS: Det är svårt att nå Joakim per telefon.

Blivande/presumtiv student: Du ska inte tveka när du gör ditt studie- och karriärval. Du erbjuds enskilda vägledningssamtal tillsammans med en studie- och karriärvägledare på Studentcentrum, för att sortera dina tankar kring utbildning och framtida arbetsliv.

Välkommen att boka ett vägledningssamtal under våra telefontider.