Joakim Cao

Joakim
Cao
Studie- och karriärvägledare

email icon joakim.cao@mau.se
phone icon 040-6657935

location Studie- och karriärvägledning

Presentation

Joakim Cao tjänstgör som studie- och karriärvägledare på [Studentcentrum](https://www.mah.se/Vill-studera/Studievagledning/), samt fr o m år 2019 som Studievägledare på [Fakulteten för Teknik och samhälle](https://www.mah.se/fakulteter-och-omraden/Teknik-och-samhalle-TS/). Projektledare för [Sommarpraktik för killar](http://ungisommar.mau.se/) - ett samarbete mellan Malmö universitet och Malmö stad. Föreläser i studieteknik för programstudenter tillsammans med Studenthälsan. **TS-student/Alumn**: Har du frågor som rör dina studier på TS eller arbetslivet? Vänligen mejla för att boka telefonsamtal, Skype-samtal eller vägledningssamtal. **OBS: Det är svårt att nå Joakim per telefon.** **Blivande/presumtiv student**: Du ska inte tveka när du gör ditt studie- och karriärval. Du erbjuds enskilda vägledningssamtal tillsammans med en studie- och karriärvägledare på Studentcentrum, för att sortera dina tankar kring utbildning och framtida arbetsliv. Välkommen att boka ett vägledningssamtal under våra [telefontider](https://mau.se/utbildning/studievagledning/).