Presentation

Joakim Cao är verksam studie- och karriärvägledare på Studentcentrum, samt som Studievägledare på Fakulteten för Teknik och samhälle.

Projektledare för Sommarpraktik för killar - ett samarbete mellan Malmö universitet och Malmö stad. Föreläser i studieteknik för programstudenter tillsammans med Studenthälsan.

TS-student/Alumn: Har du frågor som rör dina studier på Fakulteten för Teknik & Samhälle eller arbetslivet? Vänligen mejla för att boka telefonsamtal, Zoom-samtal eller vägledningssamtal. OBS: Det är svårt att nå Joakim per telefon.

Digital studie- och karriärplanering - Inför och efter samtalet: Digicao.nu ska fungera som ett stöd till våra fysiska eller digitala samtalsträffar. Här får du tips och övningar på saker du kan göra själv inför och efter samtalet för att öka kunskap om dig själv, din kontext och omvärld.

Externa uppdrag: E-mötessamordnare [för nationella studievägledarnätverket] Har stort intresse för digital vägledning/E-vägledning - Connecta med Joakim på LinkedIn.

Blivande/presumtiv student: Du ska inte tveka när du gör ditt studie- och karriärval. Du erbjuds enskilda vägledningssamtal tillsammans med en studie- och karriärvägledare på Studentcentrum, för att sortera dina tankar kring utbildning och framtida arbetsliv.

Välkommen att boka ett vägledningssamtal under våra telefontider.