Presentation

Joakim Cao är verksam studie- och karriärvägledare på Polisprogrammet på Enheten för polisiärt arbete, samt på Fakulteten för Teknik och samhälle.

Projektledare för Sommarpraktik för killar - ett samarbete mellan Malmö universitet och Malmö stad. Föreläser i studieteknik för programstudenter tillsammans med Studenthälsan.

Externa uppdrag: E-mötessamordnare för nationella studievägledarnätverket. Ingår i arbetsgruppen för Framtidskortet. Joakim har stort intresse för digital vägledning/E-vägledning - Connecta gärna med honom på LinkedIn.

Student: Har du frågor som rör dina studier på Fakulteten för Teknik & Samhälle eller på Polisprogrammet? Vänligen mejla för att boka telefonsamtal, Zoom-samtal eller vägledningssamtal. OBS: Det är svårt att nå Joakim per telefon.

Blivande/presumtiv student: Du ska inte tveka när du gör ditt studie- och karriärval. Du erbjuds enskilda vägledningssamtal tillsammans med en studie- och karriärvägledare / SYV på Studentcentrum, för att sortera dina tankar kring utbildning och framtida arbetsliv.

Välkommen att boka ett studie- och karriärvägledningsamtal under våra telefontider.