Presentation

Född 1971. Johan Brännmark disputerade i Praktisk filosofi vid Lunds universitet 2002 med en avhandling om kantiansk etik, blev docent 2009 och är sedan 2011 lektor i etik och samhällsfilosofi vid institutionen för Globala politiska studier, framför allt med undervisning inom mänskliga rättigheter. Han har tidigare arbetat med en rad olika frågor inom normativ etik och värdeteori, men arbetar numera inom fyra huvudsakliga områden: (i) konstruktivistisk metodologi inom moralisk och politisk teori, (ii) mänskliga rättigheter som ramverk inom bioetik, (iii) evidens-basering av paternalistiska policyinterventioner, samt (iv) social ontologi, särskilt frågan om institutioners natur.