Presentation

Johan Farkas är doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap. Hans avhandling utforskar nya former av desinformation i digitala medier. Farkas är författare till boken ’Post-Truth, Fake News and Democracy: Mapping the Politics of Falsehood’ (Routledge, 2019) skrevet med Jannick Schou. Han har därutom publicerat i internationella tidskrifter som New Media & Society, Social Media + Society och Critical Discourse Studies. Sammantaget ligger hans forskningsintressen i korsningen mellan digitala medieplattformar, politik, journalistik och demokrati. Sedan 2018 är Farkas förman för Young Scholars Network of the European Communication Research and Education Association (YECREA).