Presentation

Doktorand i datavetenskap, med inriktning mot interaktionsdesign, välbefinnande och personal informatics

Projektbeskrivning

Bärbara aktivitetsmätare och hälsoappar, som exempelvis Fitbit, LifeSum och Apple Watch, används alltmer för att mätning av aktiviteter, kroppsövervakning och egenvård. Med hjälp av komplexa datainsamlingsprocesser hävdas ofta att dessa tekniker förbättrar användarnas välbefinnande genom datadrivna insikter, råd och beslutsstöd till att göra hälsosamma val i vardagen.

Forskare inom området Human-Computer Interaction (HCI) studerar ofta bärbara aktivitetsmätare och hälsoappar. Det sker huvudsakligen med fokus på användarnas behov och upplevelser och hur människor engagerar sig i bärbara aktivitetsmätare och hälsoappar, och varför de så småningom överger dem. Även om forskare erkänner att vardagslivet är komplext, så tenderar de att göra det främst teoretiskt och genom forskningsmetoder som är av en mer utvärderande karaktär. Genom detta, så tar de inte full hänsyn till vardagliga händelser och hur människor föreställer och förväntar sig sina framtida liv i förhållande till tidigare upplevelser med tekniken.

Det finns alltså ett glapp i den aktuella forskningen som kräver empiriska studier av hur bärbara aktivitetsmätare och hälso-appar blir en del av vardagen. Det finns också ett behov av att använda resultatet av sådana studier för att underbygga designen av nya typer av gränssnitt som både kan hjälpa till att skapa en känsla och visualisera på ett sätt som stöder välbefinnandet.

Forskningsfrågor

Genom att använda etnografi- och designmetoder så används följande forskningsfrågor i Projektet:

  • Hur kan användningen av bärbara aktivitetsmätare och hälso-appar begreppsliggöras, bortom idéer om användarnas behov och upplevelser?

  • Vad uppmuntras och avskräcks när människor upplever och engagerar sig i bärbara aktivitetsmätare och hälso-appar i vardagen?

  • Hur föreställer sig människor sina framtida jag med bärbara aktivitetsmätare och hälso-appar?

  • Hur kan gränssnitt för bärbara aktivitetsmätare och hälso-appar designas att både känna av och visualisera både kroppen och livet på ett sätt som understödjer välbefinnandet?

Bakgrund

  • Femton års erfarenhet som interaktionsdesigner och företagare inom digital produktion för lärande, tillgänglighet, kultur och media (Do-Fi AB, Edurama AB).
  • Magisterexamen i interaktionsdesign, Malmö Högskola, 2005
  • Kandidatexamen i Informatik med inriktning pedagogik och media, Högskolan i Halmstad, 2003