Presentation

Jag arbetar med musikverksamheten på Malmö Universitet. Jag hjälper dig att svara på frågor om Akademiska kören och orkestern eller andra musikrelaterade frågor