JL

Johanna
Lüddeckens
Doktorand

email icon johanna.luddeckens@mau.se
phone icon 040-6657858

location Skolutveckling och ledarskap


Mer om min forskning

Presentation

Johanna har en lärarexamen i musik och i specialpedagogik, forskar om inkluderande och tillgängliga skolpraktiker för elever med neuropsykiatriska tillstånd (NPF) och om hur strukturer och normer formar skolsystemen och dess personal. Artikel 1, en systematisk forskningsöversikt om elever med autism i en inkluderad skola, lyfter elevperspektivet, analyserar definitioner av inkludering och hur de rådande perspektiven formar utbildningen. Artikel 2, en studie om vikten av att beakta elevperspektiv vid utformning av inkluderade utbildningspraktiker, beskriver två interventioner där lärare tog del av elever med NPF´s perspektiv på skolan. Artikel tre handlar om skolledarperspektiv på inkluderande undervisning.