Presentation

Sedan februari 2018 är jag anställd som doktorand i historia och historiedidaktik vid Institutionen för samhälle, kultur och identitet. Min forskning rör sig i gränslandet mellan idrottshistoria och kulturarvsstudier och handlar om hur idrott konstrueras som kulturarv i en nationell kontext. I avhandlingsprojektet studerar jag hur fem idrottsmuseer i Sverige arbetar med att dokumentera och ställa ut idrottshistoria, liksom de drivkrafter som ligger bakom att bedriva den typen av verksamhet. För mig är det viktigt med en kritisk syn på kulturarv ur flera aspekter - dels för att förstå de strukturer som ligger till grund för vad som betraktas som kulturarv, dels för att hitta vägar att undersöka och frilägga konsekvenserna av detta. I min forskning undersöker jag därför hur idrott som kulturarv kan sättas i relation till det omgivande samhällets kulturarv, samtidigt som jag granskar idrottsmuseerna kritiskt genom etnografiska och kulturanalytiska metoder. Projektet delfinansieras av Centrum för idrottsforskning.

Utöver mina forskarstudier undervisar jag i viss omfattning inom bland annat historia och idrottsvetenskap. Jag handleder också fördjupningsarbeten på ämneslärarprogrammet i historia samt på utbildningen för studie- och yrkesvägledning.

Förfrågningar hänvisas till min arbetstelefon och/eller till min e-postadress.