Presentation

Jag arbetar som universitetsadjunkt i historia och historiedidaktik vid Institutionen för samhälle, kultur och identitet.

I juni 2022 disputerade jag på en avhandling om den svenska idrottens kulturarv. Avhandlingen finns att ladda ner via Diva, se listan av publikationer längre ner på denna sida. Forskningen delfinansierades av Centrum för idrottsforskning.

I mitt arbete som lärare undervisar jag främst inom historia och kulturarvsstudier, men även på metod- och teorikurser. Jag handleder också fördjupningsarbeten på ämneslärarprogrammet i historia samt på utbildningen för studie- och yrkesvägledning.

Förfrågningar hänvisas till min arbetstelefon och/eller till min e-postadress.