JS

Jonas
Stier
Gästprofessor

email icon jonas.stier@mau.se
phone icon 040-6658471

location Skolutveckling och ledarskap

Presentation

Jag är gästprofessor (50%) i interkulturella studier vid Malmö universitet. Min forskning här har tonvikt på hur genus och etnisk-kulturell mångfald kommuniceras, konstrueras, hanteras och tillvaratas i förskolan. I övrigt är min forskning socialpsykologisk, med fokus på identitetsskapande, interkulturellt samspel samt fördomar, rasism, (in)tolerans i olika sammanhang. Jag har genomfört en rad samverkansprojekt med industri, civilsamhälle och offentlig sektor och även studerat samskapande inom Horisont-2020-projektet Accomplissh (www.accomplissh.eu). På dessa områden har jag publicerat ett antal böcker, vetenskapliga samt populärvetenskapliga artiklar. År 2012 blev jag professor i sociologi vid Mälardalens högskola. Sedan 2016 är jag forskningsledare och professor i interkulturella studier vid Högskolan Dalarna, där jag också har varit tf prorektor. Det senaste året har jag, tillsammans med Daniel Akenine, nationell teknikchef på Microsoft, redigerat boken Människor och AI - En bok om artificiell intelligens och oss själv. Jag är också en av grundarna till Addai (se addai.org).