Presentation

Karin Enskär är professor vid avdelningen för vårdvetenskap, fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö universitet, Sverige, sedan 2019. Hennes forskning och undervisning rör barns och unges hälsa, omvårdnad av sjuka barn och forskningsmetodik och hon handleder uppsatser och avhandlingar. Karin Enskärs doktorsavhandling, från Linköpings universitet 1997, berör upplevelsen av livssituationen hos barn och ungdomar med cancer och deras familjer. Hennes nuvarande forskning rör främst olika aspekter av omvårdnad av barn med cancer och deras familjer. Hon samarbetar med forskare från Kina, Singapore, Sydafrika, USA och Sverige. Hon handleder också kollegor och forskarstuderande inom ett flertal områden, till exempel vardagsliv och omvårdnad av barn med cancer och andra långvariga sjukdomar, stress och smärta under medicinska procedurer för barn, barn som anhöriga till en sjuk förälder och omvårdnad inom barn- och skolhälsovård. Karin Enskär är ofta engagerad som granskare vid disputationer, forskningsansökningar och förhandsgranskade tidskrifter.