Presentation

Arbetar som karriärrådgivare. Innehar rollen som Career Mentoring Programme Manager för vårt mentorskapsprogram för våra masterstudenter. Projektledare för vår årliga karriärmässa. Leder utvecklingsarbetet kring karriärstöd för doktorander. Som arbetsgivare är du välkommen att höra av dig angående eventuella samarbeten och frågeställningar.