Karin Fälth

Karin
Fälth
Studie- och karriärvägledare

email icon karin.falth@mau.se
phone icon 040-6657668

location Studie- och karriärvägledning

Presentation

Arbetar som karriärrådgivare. Innehar rollen som Career Mentoring Programme Manager för vårt mentorskapsprogram för våra masterstudenter. Projektledare för vår årliga karriärmässa. Leder utvecklingsarbetet kring karriärstöd för doktorander. Som arbetsgivare är du välkommen att höra av dig angående eventuella samarbeten och frågeställningar.