Presentation

Fil. Magister i vårdvetenskap, Doktor i medicinsk vetenskap, Specialistsjuksköterska i psykiatrisk omvårdnad och Klinisk lektor inom psykiatrisk vård. Genom enkätstudier, intervjuer och tidsgeografi av kvinnor som vårdas i en allmänpsykiatrisk kontext önskar jag beskriva kvinnors upplevelse av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld under barndom, vuxenliv och/eller livsförlopp samt deras psykiska ohälsa. Fokus är även våldsutsatta kvinnors upplevelse av den allmänpsykiatriska vårdens bemötande. Forskningen fokuserar även på dödligt våld i nära relation.