Presentation

Fil. Magister i vårdvetenskap, Doktor i medicinsk vetenskap, Docent

Specialistsjuksköterska i psykiatrisk omvårdnad och Klinisk lektor inom psykiatrisk vård.

Genom enkätstudier, intervjuer och tidsgeografi av kvinnor som vårdas i en allmänpsykiatrisk kontext önskar jag beskriva kvinnors upplevelse av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld under barndom, vuxenliv och/eller livsförlopp samt deras psykiska ohälsa. Fokus är även våldsutsatta kvinnors upplevelse av den allmänpsykiatriska vårdens bemötande.

Forskningen fokuserar även på dödligt våld i nära relation, mäns erfarenhet av våld i nära relationer, samt barn och ungdomars erfarenhet av att bevittna och uppleva våld.