Presentation

Doktor i medicinsk vetenskap, Docent

Specialistsjuksköterska i psykiatrisk omvårdnad och Klinisk lektor inom psykiatrisk vård.

Mina forskningsområden är dödligt våld i nära relationer, erfarenhet av våld bland kvinnor, män samt barn och ungdomar, psykisk ohälsa samt våld inom hälso- och sjukvård. Forskningsprojekt med en Tidsgeografisk ansats är också ett av mina forskningsområden. Jag har erfarenhet av både kvalitativ och kvantitativ forskning samt validering av frågeformulär. Jag arbetar även som forskare och forskningsledare på Västra Götalandsregionenskompetenscentrum om våld i nära relationer, VKV i Göteborg