Presentation

Karl-Gunnar Starck är projektledare på Regionalt Utvecklingscentrum (RUC). Han arbetar i huvudsak med Snabbspåret för lärare och förskollärare.. Karl-Gunnar har varit engagerad som expert i ett antal Skolverksuppdrag, exemeplvis Gy-00, Gy-07 och GY-11. Han har också arbetat i utredningsuppdrag gällande betygsfrågor samt haft skolinspektionsuppdrag. Under 2008 var Karl-Gunnar sekreterar i den statliga offentliga utredningen "Yrkeskunnande - en likvärdig sökväg till lärarutbildningen mot yrkesämnen." Karl-Gunnar har 80 poäng i allmän Pedagogik samt en gymnasielärarexamen med inriktning mot gymnasieskolans fordonsprogram.