Presentation

Studieadministratör på LS för fristående kurser inom institutionerna KSM och NMS. Studieadministratör för det arbetsintegrerade grundlärarprogrammet (AIU) LALGR AIU inom BUS.

Till HT22 studieadministratör för mastersprogrammet English and Education: Master's Programme (Two-Year)