Presentation

Jag är doktorand i urbana studier på Malmö universitet. Jag forskar om boendeperspektivet på områdesinsatser i så kallade utsatta områden. I mitt avhandlingsarbete studerar jag bostadsområdet Gårdsten i Göteborg, där det allmännyttiga bostadsbolaget Gårdstensbostäder sedan slutet av 90-talet har haft ansvaret för områdets välfärdsutveckling. Jag studerar hur hyresgäster ser på bostadsbolagets insatser och på förändringarna i bostadsområdet. Dessutom studerar jag strategier som hyresgäster använder för att motverka områdets stigmatisering.