Presentation

Jag är doktorand i urbana studier på Malmö universitet. Jag har min bakgrund i etnologi och kultur analys och mitt avhandlingsarbete handlar om områdesutveckling ur ett spatial justice perspektiv.