Presentation

Laid Bouakaz, fil.dr i pedagogik. Mångkulturella skolfrågor. Föräldrasamverkan, tvåspråkighet m.m.