Presentation

F.D. i Teknik och social förändring. Docent i Kultur och samhälle. Kultursociologi, organisationssociologi. Ingår i nätverk kring öppen fritidsverksamhet, ungdomskulturer och idrottsforskning. Idrottsvetenskap. Forskningsledare PI (Pedagogisk inspiration) samverkan mellan Malmö universitet och Malmö Stad. Forskningskoordinator MUVAH (Malmö ungdomars väg till arbete genom högre studier) samverkan mellan Malmö universitet och Malmö Stad.