Presentation

Jag undervisar och handleder i flera kurser inom socialt arbete och sexologi.

Mina forskningsintressen rör framförallt rasifiering och hbtq och är generellt sett knutna till idéer om normativitet, inkludering/exkluderingsmekanismer, makt och eurocentrism. Teoretiskt utgår jag i huvudsak från kritiska och feministiska perspektiv.

Min masterstudie, ’’Jag känner mig inte lika älskad som mina vita queerkompisar’’ – En kvalitativ studie om rasifierade hbtq-kvinnor och icke-binära personers erfarenheter av svenska hbtq-sammanhang, fokuserar på hur sexuell identitet och rasifiering verkar i relation till varandra utifrån teorier om ras, homonationalism och svensk exceptionalism.

För närvarande skriver jag en artikel om just hbtq och ras i samarbete med Catrine Andersson, docent i sociologi vid Malmö universitet. Jag skriver också ytterligare en artikel om hbtq och heder i samarbete med Dawan Raoof, adjunkt i statsvetenskap vid Malmö universitet.

Därtill håller jag externa föreläsningar och panelsamtal för olika organisationer om resultaten från min masterstudie respektive om hur rasifiering osynliggörs inom hbtq-identiteten.

I övrigt är jag del av RFSU Stockholms referensgrupp om SRHR och antirasism.