Presentation

Jag undervisar, handleder och har kursansvar i socialt arbete och sexologi.

Mina forskningsintressen rör framförallt rasifiering, hbtq och genus, och är generellt sett knutna till idéer om normativitet, maktstrukturer och eurocentrism. Teoretiskt utgår jag i huvudsak från kritiska och feministiska perspektiv.

För närvarande skriver jag en artikel om just hbtq och ras i samarbete med Catrine Andersson, docent i sociologi. Jag är också del av en artikel om hbtq och heder som släpps av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor under vårterminen 2023.

Därtill håller jag externa föreläsningar och panelsamtal för olika organisationer om hur rasifiering osynliggörs inom hbtq-identiteten.

I övrigt är jag del av RFSU Stockholms referensgrupp om SRHR och antirasism.

Vid intresse för min forskning eller av att samarbeta - hör av dig!