Presentation

Doktorand, socialt arbete. Forskar om det sociala arbetets funktion i arbetet mot extremism, med särkilt fokus på hur religion görs till ett kunskapsmässigt och interventionsmässigt objekt.