Presentation

Jag är leg. barnmorska och har disputerat inom ämnet reproduktiv hälsa, med inriktning genusvetenskap. Just nu forskar jag om hur skåningar tänker kring familjebildning och sin fertilitet.