Presentation

Malin Sundström är docent i marknadsföring och forskar om kunders/konsumenters köpbeteenden och hur handelns digitalisering påverkar beteenden och handelsstrukturer. Hon har lång erfarenhet av uppdragsforskning och arbetar tillsammans med företag och organisationer, främst inom detaljhandeln.

År 2017 mottog hon Awards for Excellence – 2017, Winner Outstanding Paper, för artikeln ”The digitalization of retailing: an exploratory framework” (vol. 44, no. 7) i International Journal of Retail & Distribution Management, tillsammans med Johan Hagberg och Niklas Egels-Zandén på Handelshögskolan i Göteborg.

På Malmö universitet är Malin aktiv i forskargruppen Urban Business Development.

För samverkan/dialog med näringslivet hänvisas till LinkedIn

För aktuella publikationer hänvisas till Google Scholar