Presentation

Måns Lundstedt arbetar som forskare inom Horizon 2020-projektet "Whole-COMM: Migrant Integration in Small Communities".

Måns disputerade i sociologi och statsvetenskap vid Scuola Normale Superiore i Florens vintern 2021. Hans avhandling, The Times and Spaces of Racist Violence, undersökte de olika kausala vägar som ledde från ickevåldsliga protester mot flyktingmottagande till fysiska angrepp på flyktingar och mottagningsanläggningar i Sverige mellan 2012 och 2017. Måns forskningsintressen är politiskt våld, sociala rörelser, och lokala politiska konflikter, i synnerhet i relation till internationell migration.