Presentation

Margareta Popoola, fil. dr. i sociologi, Docent i IMER - Forskningsinriktning: Identiet och etnicitet, integration och segregation i urbana kontexter.